Bilder på Protectumanställda från Falkenbergs statslopp

I helgen så sprang 16 av oss på Protectum Falkenbergs statslopp i den 32 gradiga värmen.
Här kommer några bilder från detta lopp.
Tack alla ni som var där och hejade fram oss:-)

Hela gänget utanför vår låsbutik Wikströms lås i Falkenberg

Rikard Holmén, Protectum/Wikströms lås

Martin Pettersson Protectum/Wikströms lås och Daniel Thorsén Protectum/Wikströms lås

Jesper Isaksson, Protecum/Wikströms lås

Mattias Molander, Protectum/Wikströms lås

Victor Larsson, Protectum/Wikströms lås

Christian Wester, Protectum/Wikströms lås

Freddy Samuelsson, Protectum/Wikströms lås

Mikael Westerbacka Protecum/Wikströms lås

Emil Balado, Protectum/Wikströms lås

Christer Clausson, Protectum/Wikströms lås

Magnus Karlsson, Protecum/Wikströms lås