Passersystem

Ett passersystem är ett tekniskt system med elektroniska lås. Exempelvis krävs något av följande för att öppna en dörr i ett passersystem: passerbricka, kod eller biometrisk information. En kombination av en eller flera av dessa faktorer gör ett passersystem säkrare. Kodlås brukar normalt sett inte räknas in i ett passagesystem.

Protectum jobbar idag med de flesta större passersystem på marknaden t ex Solid Arx, Rco, Bewator och Axema. Detta gör att vi idag kan leverera passagesystem för allt från en dörrmiljö till 65 000 dörrmiljöer.

Med ett passagesystem får man bra koll på tillträdet till företaget, fastigheten, tvättstugan osv.
Ett enkelt ”klick” i datorn räcker för att ge eller begränsa en eller flera personer till olika dörrar, dagar eller tider. Vilka som ska kunna larma till/från inbrottslarmet.
Protectum installerar och underhåller ditt skräddarsydda passagesystem, som ökar kontrollen på in- och utpasseringar samt en säkrare och mer kostnadseffektiv nyckelhantering.

Läs mer om bokningssystem för tvättstuga samt porttelefon.