Historia

Vår framgång är ett resultat av ett starkt lag som drivs av att skapa trygghet för kunden.

1993

Företaget Larmtjänst i Halland AB startas av Ulf Wallin och blir partner till Securitas Direct i Halland. Tillväxten är kraftig och framgången är ett faktum.

1997

Delägaren David Nilsson tar plats i bolaget.

2002

Nuvarande VD:n och delägaren Rikard Holmén kliver in i bolaget som säljare.

2008

Företaget certifieras i samband med att man utökar med ett affärsområde inom larmtjänst och brandlarm. Christian Petersén blir delägare. Larmtjänst i Halland AB byter namn till Protectum Sverige AB.

2011

Dotterbolaget Protectum AB startas och fokuserar på lås och passersystem. Delägare i dotterbolaget är Rikard Holmén, David Nilsson, Christian Petersén, Mats Carlsson, Johan Rundström, Nicklas Mikkelsen, Fredric Anderhill och Mikael Westerbacka.

Kort därpå förvärvas bolaget Låsteamet i Halmstad AB av Protectum AB.

2013

Protectum AB förvärvar låsföretaget Wikströms lås i Falkenberg.

Wikströms lås är ett anrikt företag som grundades 1906 av Oscar Edvard Wikström och som under de första verksamma åren var ett plåtslageri. 1957 kompletterade man med tillverkning av nycklar. Wikströms lås gick in i en ny epok 1975 då gratisreklam i TV spred kunskap om bättre låsning av hemmen. 1978 togs beslutet att satsa helt på lås och plåtverkstan såldes. Reaktionerna var många och förvånade. Framgångarna har varit många och stora för Wikströms lås.

2015

Protectum startar upp Låsservice i Varberg AB tillsammans med tidigare delägare av Varbergs Låsservice AB.

2021

Protectum Sverige AB, Protectum AB och Proevac AB blir en del av Sparc Group.