Inbrottslarm

Trygghet i hemmet, på jobbet och i samhället.

Inbrott fortsätter att vara ett samhällsproblem som drabbar såväl privatpersoner som verksamheter. Därför väljer allt fler att skydda sin egendom med inbrottslarm. Ett inbrottslarm är ett komplement till certifierade lås för dörrar och fönster och skapar extra trygghet. Ett inbrottslarm är både förebyggande och skademinimerande, då det avskräcker eller avbryter tjuvens inbrottsförsök.

N

Dekaler att sätta på fastigheten som avskräcker.

N

Flexibelt inbrottslarm efter dina behov och utmaningar.

N

Anslutning till larmcentral som är bemannad dygnet runt.

N

Tekniska funktioner som avbryter inbrottsförsök.

N

Möjlighet till detektering, verifiering och identifiering via kameraövervakning.

N

Väktarutryckning dygnet runt.