Kameraövervakning

Förebygga, avbryta och avslöja inbrott med kameraövervakning.

Sedan 2013, då den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft i Sverige, har intresset för kameraövervakning ökat bland såväl privatpersoner, företag och offentlig sektor. Kameraövervakning är en effektiv och ekonomisk lösning för att förhindra och avslöja tjuven. Vi erbjuder kameraövervakning både inomhus och utomhus.

N

Kombinera kameraövervakning med inbrottslarm och certifierade lås.

N

Anslutning till larmcentral med bemanning dygnet runt.

N

Flexibel kameraövervakning efter dina behov och utmaningar.

N

Motverkar och minimerar inbrott, stöld, hot och skadegörelse.

N

Inspelning för bevisning, identifiering och kartläggning av brott.