Nyanställd personal


Vi har anställt en ny servicetekniker brandlarm som heter Peter Petersen.

Peter kommer med sin energi och sitt trevliga sätt att tillföra mycket till oss och våra kunder.

Välkommen till oss Peter önskar vi på Protectum.