Observer Direct till Fa-Tec

Fler och fler väljer nu vårt kamerasystem Observer Direct (kameraövervakning live mot larmcentral) där vi förra året tog tjuvarna på bar gärning i 66 % av fallen där Securitas och Polisen åkte ut på larm från dessa kameror.
Ett av de senaste företagen vi installerat denna teknik på är FA-Tec i Falkenberg.
Vi på Protectum tackar för förtroendet.