Protectum hjälper Sofias Änglar


Wikströsms Lås & Protectum har fått glädjen att hjälpa Sofias Änglar i ett projekt i Falkenberg.

Vi känner oss hedrade att få kunna bidraga med vårt företags kunskap och att kunna hjälp till och skapa en bättre dag för en medmänniska i Falkenberg.

https://www.facebook.com/sofiasanglar/