Om Protectum

1993 startade Ulf Wallin larmtjänst i Halland AB som senare skulle bli dagens Protectum Sverige AB.
Bolaget startades då Securitas Direct behövde en partner i Halland och Ulf blev partner efter en arbetsintervju med dåvarande VD:n för Securitas Direct Dick Seger.
Starten blev väldigt explosiv då Securitas Direct redan då hade det starkaste konceptet på marknaden, dock vid denna tid enbart med inriktning mot villakunder.
Merparten av larmen såldes av telefonförsäljare som var anställda av Securitas Direct och efter en helg så kunde det ligga upp till 100 installationer och vänta i faxen på Larmtjänsts kontor i Varberg.
Larmtjänst växte kraftigt tillsammans med sin partner Securitas Direct och efter bara ett par år så anställdes nuvarande delägaren och teknikern David Nilsson in i bolaget.

2002 så kom lämnade nuvarande VD:n och delägaren Rikard Holmén läraryrket och klev in som säljare på Larmtjänst då Securitas Direct vid denna tidpunkt även tog klivet att bli den starkaste aktören på företagsmarknaden.
Vid denna tidpunkt så var Larmtjänst 6 personer och en kraftig expansion tog fart mot dagens ca 35 anställda.

År 2008 anställdes Christian Petersén in i bolaget som tekniker, men med sitt enorma teknikintresse och drivkraft så ändrades Christians arbetsuppgifter ganska snart till att starta igång ett nytt affärsområde inom larmtjänst brandlarm där vi certifierade oss och Christian utbildades till brandlarmsingenjör och gick in som 3:e delägare.
Under denna period så tog Securitas Direct fram ett nytt koncept med kameraövervakning kopplat mot larmcentral som man döpte till Observer Direct där 2 av 3 utryckningar leder till gripande.
Då mer och mer förfrågningar kom att leverera helhetslösningar inom säkerhet startades även ett dotterbolag till Larmtjänst som fick namnet Protectum AB som skulle leverera lås och passersystem.
Delägare i dotterbolaget blev förutom ovan nämnda Rikard, David och Christian även Mats Carlsson, Johan Rundström, Nicklas Mikkelsen samt Mikael Westerbacka.
Larmtjänst i Halland döptes om till Protectum Sverige AB för att få ett gemensamt namn utåt och kort därefter köptes Låsteamet i Halmstad AB upp och införlivades i Protectum AB

2013 köptes även det anrika låsbolaget Wikströms lås i Falkenberg upp vilket stärkte vår närvaro på lås och passermarknaden i Halland markant, även Wikströms lås införlivades senare in i Protectum AB.

2015 gick Protectum även in som delägare i Låsservice i Varberg AB.

År 2017 så står Protectum väldigt starkt rustat för framtiden med sin fantastiska personal och nöjda kunder så är vi både stolta och tacksamma för att hjälpa många människor och företag att känna sig trygga i hemmet och på sitt arbete