Passersystem

Installation och underhåll av passersystem för in- och utpasseringar.

Ett passersystem, eller passagesystem, innebär ett tekniskt system med elektroniska lås. Tack vare ett passersystem får man bra och övergripande koll på vem som tillträder fastigheten. Det möjliggör även för företag, föreningar och organisationer att ge eller begränsa tillgången för en eller flera personer. Detta kan gälla hela fastigheten eller särskilda dörrar, specifika dagar eller tider. Passersystem skapar trygghet och säkerhet för alla som rör sig i och runt fastigheten. 

Passerbricka, kod och biometrisk information är exempel på lösningar som möjliggör för behöriga att tillträda fastigheten eller särskilda dörrar. Det går även att kombinera en eller flera av dessa.

På Protectum arbetar vi med flertalet stora och väletablerade passersystem på marknaden. Exempelvis Solid Arx, Rco, Bewator och Axema.