Brandlarm

Protectum är certifierad anläggarfirma för brandlarm och en av de absolut största leverantörerna av brandlarm i Halland med omnejd. Detta är vi naturligtvis väldigt stolta över.

En automatisk brandlarmsanläggning är ett viktigt system för att upptäcka begynnande bränder i ett så tidigt skede att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att betryggande utrymning kan ske. Detta innebär att en larmsignal måste nå fram till berörd personal och integreras i den övriga brandskyddsorganisationen.

En korrekt utförd brandlarmsanläggning bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Utförandet av brandlarmsanläggningar finns beskrivet i Regler för automatisk brandlarmsanläggning, SBF 110:7. Det är en grundläggande förutsättning att den används av företag med kvalificerad personal med omfattande kunskaper och erfarenheter.

I SBF anges att projektering ska utföras av en anläggarfirma eller Behörig ingenjör brandlarm samt att inkoppling och avprovning ska utföras av en anläggarfirma brandlarm.

En fastighet kan man bygga upp igen, men vad händer med ert varumärke? Vem vänder sig era kunder till under tiden ni inte kan producera?

Protectum installerar och underhåller skräddarsydda brandlarm, med låga underhållskostnader.