Brandskydd

Brandsäkerhet på arbetsplatsen är oerhört viktigt. Protectum installerar och underhåller brandskydd.

Rätt brandskydd är en viktig del av er brandsäkerhet. Protectum har erfaren personal som installerar och underhåller brandskyddsutrustning om det så gäller handbrandsläckare, brandposter, släckanläggningar eller skyltning av utrymningsvägar och utrymningsplaner. Vi kommer gärna ut till ert företag för en genomgång av ert brandskydd och hjälper er uppfylla kraven som ställs i lagar och föreskrifter gällande brandsäkerhet.

Vi erbjuder även integrerade system för nödbelysning och hänvisningsskyltar.