Digitala lås

Smart lås som låssystem!

Med digitala lås behövs ingen nyckel! Dyr och osäker nyckelhantering försvinner och du kan enkelt ta dig in i din bostad med en kod. Du kan också koppla ditt digitala lås till ditt hemlarm och smidigt låsa upp och larma av på samma gång.

Att använda ett smart lås som låssystem innebär att du kan låsa upp din bostad med hjälp av mobiltelefon. Med ett smart lås har du möjlighet att låsa upp för hantverkaren eller hundrastaren fast du befinner dig på jobbet.

Med smart lås kan du skapa tillfälliga inpasseringskoder och se vem som låser upp där hemma medan du är på jobbet.

Genom digitala lås blir det både enklare och friare!

Kontakta oss om du är intresserad av ett smart lås.