Utrymningslarm med talat meddelande

Utrymningslarm som underlättar utrymning vid brand eller akutsituation.

Vid brand eller annan akutsituation är det viktigt att utrymningen sker effektivt och tryggt för att undvika att känsla av panik hos besökarna. En smart lösning för att underlätta och korta ner utrymningstiden, alternativt inrymning, utrymningen är en anläggning för utrymningslarm med talat meddelande (UTM). En korrekt installerad och underhållen UTM bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnaderna.

N

Varje centralutrustning är utbyggbar vilket skapar en flexibel lösning vid ändring av fastighet.

MiniVES

För mindre och mellanstora anläggningar.

MidiVES

För mellanstora anläggningar.

MultiVES

För stora anläggningar.

Högtalare

Samtliga högtalare är EN54.

SBF 502 – Regler för utrymningslarm med talat meddelande

Utförandet av utrymningslarm med talat meddelande finns beskrivet i ”Regler för utrymningslarm med talat meddelande, SBF 502”. Det är en grundläggande förutsättning att anläggningen används av företag med kvalificerad personal med omfattande kunskaper och erfarenheter.

I SBF anges att projektering ska utföras av en anläggarfirma eller behörig ingenjör brandlarm/UTM samt att inkoppling och avprovning ska utföras av en anläggarfirma. Det som reglerar om man behöver ett talat utrymningslarm är oftast antalet personer inom den berörda fastigheten/brandcellen och i vilken miljö du vistas. Exempelvis krogmiljö och andra ”samlingslokaler”. I fastighetens/verksamhetens brandskyddsbeskrivning med tillhörande utförandespecifikation, beskrivs ofta vilka krav som föreligger.